Flipstorm
Image default
Health

De Onderwijspraktijk van de Wijk

De Onderwijspraktijk van de Wijk biedt remedial teaching aan in de regio van Rotterdam. Dit is geheel en al afgestemd op de onderwijsbehoeften van kinderen die op school problematiek ondervinden op het gebied van leren. De Onderwijspraktijk van de Wijk biedt basisschool leerlingen vakken aan als technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen waarbij een remedial teacher helpt. Voor kinderen die op de middelbare school zitten bieden we tevens ondersteuning en erkende remediërende methodes op maat aan.

Er kunnen met remedial teaching de prestaties voor specifieke vakken verbeterd worden. Ook kunnen we de behoefte vervullen aan ondersteuning bij de taakaanpak. We kunnen kinderen met ADHD helpen, maar ook diegene die met werkgeheugenproblematiek kampen of met een ontwricht intelligentieprofiel. Deze kinderen kunnen het moeilijk vinden om hun schoolwerk op gestructureerde wijze te volbrengen of vinden het lastig om zelfstandig te werken. Er zijn dus handige methodes om een kind met leerproblemen door middel van remedial teaching. Ga daarvoor naar De Onderwijspraktijk van de Wijk.

Toepassen van remedial teaching

Het doel van remedial teaching van de Onderwijspraktijk van de Wijk is om een kind zover te ontwikkelen dat deze wel in staat is om op eigen houtje het te volbrengen huiswerk te doen. Een remedial teacher zal stapsgewijs met het kind de opdracht doen. Daarbij laat de Onderwijspraktijk van de Wijk expliciet weten hoe de taak gedaan moet worden. In eerste instantie wordt het voorgedaan waarna er samen de opdracht wordt gedaan om de leerling het vervolgens zelf te laten doen. Op die manier kan het kind vaste strategieën ontwikkelen waardoor deze in het vervolg sneller kan leren. Remedial teaching wordt gegeven aan de hand van een traject dat per kind verschilt, maar in grote lijnen hetzelfde is. Hier kan een onderzoek voor nodig zijn, maar dat is niet altijd nodig. Als u vragen hebt kunt u een remedial teacher van de Onderwijspraktijk van de Wijk vragen stellen.

http://deonderwijspraktijkvandewijk.nl