Er treden zelden complicaties op bij veilig ooglaseren door de beste kliniek. Er zijn natuurlijk wel risico’s verbonden aan deze medische ingreep. Met name bij veilig ooglaseren door de beste kliniek zijn complicaties zeer zeldzaam. Bij 97% van de ooglaserbehandelingen treedt geen enkele complicatie op en 2,9% van de resterende complicaties is slechts van tijdelijke […]